SNMP kasutamine

Allikas: Imre kasutab arvutit

Sissejuhatus

SNMP http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol ...

Mõisted

 • manager - nö server
 • agent - nö klient; vastab serveri päringutele ja saadab serverile teateid ehk trap'isid
 • NMS - Network Management Station
 • SMI - Structure of Management Information
 • MIB - Management Information Base
 • FCAPS - Fault Management, Configuration Management, Accounting Management, Performance Management, and Security Management

Tööpõhimõte

 • port 161/udp - päringud-vastused
 • port 162/udp - trap'id

SNMP kasutamine operatsioonisüsteemiga Debian Squeeze

SNMP klient

SNMP päringute esitamise arvutisse tuleb paigaldada, kusjuures viimane aitab esitada snmp kliendi päringute vastuseid inimesele arusaadavamal kujul

# apt-get install snmp
# apt-get install snmp-mibs-downloader

ning kommenteerida välja rida

# cat /etc/snmp/snmp.conf
# mibs:

Kogu andmestiku küsimiseks

$ snmpwalk -v 2c -c saladus 192.168.10.211

Konkreetse väärtuse küsimiseks

$ snmpget -v 2c -c saladus 192.168.10.211 IF-MIB::ifInOctets.4
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 3827589932

Lisaks saab -O suvandiga kontrollida, millisel kujul parameetri nimi esitatakse

$ snmpget -v 2c -c saladus -Of 192.168.10.211 IF-MIB::ifInOctets.4
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.4 = Counter32: 3829461342
$ snmpget -v 2c -c saladus -On 192.168.10.211 IF-MIB::ifInOctets.4
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 = Counter32: 3829580756

Sama nö grupi elementide kohta saab küsida selliselt

$ snmpwalk -v 2c -c saladus 192.168.10.211 IF-MIB::ifInOctets
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 2368697957
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 978509331
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 1269498673
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 3838101033
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 223106912

Tundub, et kliendi tööd mõjutab fail /etc/snmp/snmp.conf, milles saab kasutada nt taolist rida

mibs F5-BIGIP-APM-MIB:F5-BIGIP-COMMON-MIB

Kui ise mibsisid lisada, sobib nad paigutada kataloogi

/usr/share/snmp/mibs

SNMP kaudu kirjutamiseks sobib snmpset programm, nt UPS LB määramiseks

# snmpget -v 1 -c public 192.168.10.130 UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0
UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0 = INTEGER: 60 minutes
# snmpset -v 1 -c private 192.168.10.130 UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0 i 30
UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0 = INTEGER: 30 minutes
# snmpget -v 1 -c public 192.168.10.130 UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0
UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0 = INTEGER: 30 minutes

kus

 • -c private - kirjutamiseks vajalik parool

SNMP server

# apt-get install snmpd
# cat /etc/snmp/snmpd.conf
syslocation AUUL Internet Exchange
syscontact Sysadmin (root@loomaaed.tartu.ee)
rocommunity auulauul 192.168.10.110

kus

 • 192.168.10.100 - ip aadress, kust on lubatud pöörduda
 • salasõna - auulauul

SNMP kasutamine operatsioonisüsteemiga OpenBSD

SNMP klient

TODO

SNMP server

listen_addr="192.168.10.211"

# Restrict daemon to listen on localhost only
listen on $listen_addr

# Adjust the local system information
#system contact "Charlie Root (root@myhost.example.com)"
#system description "Powered by OpenBSD"
#system location "Rack A1-24, Room 13"
system services 74

# Provide static user-defined SNMP OIDs
# oid 1.3.6.1.4.1.30155.42.3.1 name testStringValue read-only string "Test"
# oid 1.3.6.1.4.1.30155.42.3.4 name testIntValue read-write integer 1

read-only community "saladus"

SNMP deemoni automaatseks käivitamiseks tuleb kasutada /etc/rc.conf.local failis rida

snmpd_flags=""

SNMP v3

$ snmpwalk -v 3 -u readuser -l noAuthNoPriv 192.168.10.130 upsConfigLowBattTime
UPS-MIB::upsConfigLowBattTime.0 = INTEGER: 30 minutes

ManageEngine MibBrowser

2015 suvel saab ManageEngine MibBrowser Free Tool tarkvara tasuta kasutada kuigi see ei ole vaba tarkvara. Tarkvara on programmeeritud Java keeles.

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara saab kopeerida aadressilt https://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/download.html. Tarvkara on mõeldud kasutamiseks 32 bit keskkonnas. Kui 32 bit keskkonda ei ole kohe kasutada, siis nt schroot programmiga saab selle kiiresti moodustada ning kõige lihtsamal juhul lubada näidata pilti töökohaarvuti ekraanile öeldes töökohaarvutis (korrektsem on tegeledas MIT cookie'dega)

$ xhost +

ning chroot keskkonnas promptis

$ export DISPLAY=":0.0"

Tarkvara kasutamine

ManageEngine MibBrowser haldusliidese kasutamine paistab välja selline

Snmp-1.gif

kus

 • TODO

MIB failide kasutamine

TODO

Kasulikud lisamaterjalid