Imre kasutab arvutit:Tiitelandmed

Allikas: Imre kasutab arvutit

Veebikoha Imre kasutab arvutit tekstide autor on Imre Oolberg. Tekstide koostamisel kasutatakse internetis olevaid allikaid, heade inimeste nõuandeid ja märkusi ning iseseisvalt läbiviidud katsetusi. Autoriga saab ühendust eposti aadressil imre hat auul.pri.ee.