Xen XCP kasutamine operatsioonisüsteemiga Debian v. 7 Wheezy

Allikas: Imre kasutab arvutit

Sissejuhatus

Debian v. 7 Wheezy paketihaldusest saab paigaldada Xen v. 4.1 tarkvaral põhineva XCP (Xen Cloud Platform) lahenduse, mis sisaldab muu hulgas selliseid komponente

 • Xen hypervisor
 • xapi toolstack
 • dom0 ja domU tööks võimeline nö tavaline Debiani tuum

Sellisele paketihaldusest paigaldatavale XCP lahendusele sarnase funktsionaalsusega on, kusjuures tundub, et uuemal ajal on need projektid nö leivad rohkem ühte kappi pannud, http://blogs.citrix.com/2013/06/25/xenserver-6-2-is-now-fully-open-source/

Käesolevas tekstis pööratakse põhiliselt tähelepanu PV (ParaVirtual) režiimis töötavate Debian v. 7 Wheezy 64 bit operatsioonisüsteemide kasutamisele. Tõenäoliselt töötavad sarnaselt ka muud Debian versioonid, Ubuntu, CentOS jt Linuxid, sh 32 bit versioonid. Tõenäoliselt toimivad erinevalt Windowsid ja BSD'd.

XCP kasutamine tundub nö kohmakam võrreldes nt Debian v. 6 Squeeze xm utiliidiga, samas on XCP nö rohkem enterprise, kuna süsteemi haldamiseks saab lisaks käsurea xe utiliidile ka nt XenCenter graafilist utiliiti Windows keskkonnas ja OpenXenManager Linux keskkonnas. Lisaks saab XCP ühendada mingi cloud management süsteemi koosseisu, nt OpenCloud. XCP võimaldab lisaks Linuxi nö tavalisele bridgele kasutada ka Open vSwitch tarkvara.

Debian v. 7 Wheezy operatsioonisüsteemiga saab kasutada Xeni ka nö klassikalisema XL ja XM haldusliidestega, neid on kirjeldatud

Mõisted

 • XCP - Xen Cloud Platform
 • VDI - Virtual Disk Image
 • PBD - Physical Block Device
 • PV - ParaVirtual
 • HVM - Hardware Virtual Machine
 • XenServer
 • Xen
 • VHD - Virtual Hard Disk
 • VM - Virtual Machine
 • dom0
 • domU
 • SR - Storage Repository
 • DMC - Dynamic Memory Control

Tööpõhimõte ja keskkonna ettevalmistamine

XCP ja nagu üldiselt virtualiseerimise lahenduse kasutamiseks peaks olema füüsilises arvutis kasutada suhteliselt palju ressurssi, nt

 • protsessoreid (2 x quad-core)
 • mälu (32 GB)
 • lokaalset kõvaketast (1 TB)

Katsetamiseks sobib oluliselt väiksema ressursi olemasolu. Xen puhul on iseloomulik, et süsteem töötab ka ilma nn Intel-VT vms toeta riistvaral, ning ka 32 bit riistvaral.

Storage

Võrreldes nö vanemate Debian operatsioonisüsteemi paketihaldusest paigaldatud Xen lahendustega on XCP oluline erinevus virtuaalsete arvutite plokkseadmete kasutamisega seoses. Varem oli üks populaarne viis tekitada host'is LVM köited ning jagada need välja virtuaalsetele arvutitele; Nüüd tuleb esmalt moodustada nn lokaalne SR (Storage Repository) ning sellest anda haldusliidese abil tükke. Tehniliselt vastab tavaliselt lokaalsest plokkseadmest moodustatud SR ressursile host keskkonnas üks LVM VG ja sellel asuv LV ning sellel ext3 failisüsteem, mis on külge ühendatud nt selliselt

# df -h
...
/dev/mapper/XSLocalEXT--55b580f2--1441--1a31--d37e--80e149120bb6- \ 
 55b580f2--1441--1a31--d37e--80e149120bb6  \
 20G 3.4G  16G 18% /run/sr-mount/55b580f2-...-80e149120bb6

kus

 • XSLocalEXT--55b580f2--1441--1a31--d37e--80e149120bb6 - LVM VG nimi
 • 76151a00-a17e-d66b-a64b-5764841e2f91 - LVM volume nimi
 • /run/... alla ühendatud failisüsteemis asuvad virtuaalsete arvutite plokkseadmetele vastavad failid

SR ressursile võib vastata hostis, ja seega vastava ressursi olemasoluga peab hosti ettevalmistamisel arvestama

 • plokkseade - nt /dev/sdb, /dev/md/sr vms
 • partitsioon - nt /dev/sdb1
 • LVM köide - nt /dev/sytem/sr

Lisaks saab SR jaoks kasutada üle võrgu mitmesuguseid ressursse, sh iSCSI ja NFS.

Võrk

Võrgu kasutamiseks on kaks võimalust

 • tavaline Linux bridge
 • Open vSwitch

Bridge puhul paistavad hosti võrguseadmed sellised

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:47:10:cc 
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:47:10:c8 
     inet6 addr: fe80::221:5aff:fe47:10c8/64 Scope:Link
...
xenbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:47:10:cc 
     inet addr:10.0.13.95 Bcast:10.0.13.255 Mask:255.255.255.0
xenbr1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:5a:47:10:c8 
     inet6 addr: fe80::221:5aff:fe47:10c8/64 Scope:Link

ning kui mõni virtuaalne arvuti töötab, siis

# brctl show
bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
xenbr0     8000.00215a4710cc    no       eth0
                            vif28.0
                            vif34.0
xenbr1     8000.00215a4710c8    no       eth1

kus

 • eth0, eth1 - füüsilised võrguseadmed
 • xenbr0, xenbr0 - vastavate füüsiliste võrguseadmete seotud bridge'd
 • vif* - virtuaalsete arvutitega seotud võrguseadmed

Vaikimisi paketifiltrit ei ole mingil viisil kasutatud.

Hosti tarkvara paigaldamine

Nö tavalisele Debian v. 7 Wheezy paigaldusele tuleb lisada

# apt-get install xen-linux-system

Tulemusena paigaldatakse omajagu sõltuvusi, sh Xen hüperviisor ja tehakse GRUB seadistusfailis /boog/grub/grub.cfg muudatusi. Võiks arvuti rebootida ja veenduda, et ta uuesti käivitub. Seejärel peatada xend protsess

# /etc/init.d/xen stop

ning paigaldada XCP toolstack

# apt-get install xcp-xapi

Kirjutada /etc/default/xen faili toolstack nimi

# cat /etc/default/xen
TOOLSTACK=xapi

ning seadistusfailis /etc/xcp/network.conf näidata võrguga tegelev lahendus, nt bridge

# cat /etc/xcp/network.conf 
bridge

Kusjuures nö tavalises võrguseadistusfailis võiks kasutada nt sellist sisu

# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto xenbr0
iface xenbr0 inet static
 bridge_ports eth0
 address 10.0.13.95
 netmask 255.255.255.0
 gateway 10.0.13.1

Võiks arvuti veelkorra rebootida ja veenduda seejärel, et xcp töötab

# /etc/init.d/xcp-xapi status
[ ok ] xapi is running.

Muu hulgas peaksid töötama sellised protsessid

# ps aux | egrep "xcp|xen|squeezed|xenstored"
...
root   2376 0.0 0.3 12780 4220 ?    S  Aug03  0:02 /usr/sbin/xcp-fe -daemon
root   2494 0.0 0.1 10792 1176 ?    SL  Aug03  1:12 /usr/lib/xen-4.1/bin/xenstored --pid-file=/var/run/xenstore.pid
root   2500 0.0 0.0 33332 1000 ?    SLl Aug03  0:00 /usr/lib/xen-4.1/bin/xenconsoled --pid-file=/var/run/xenconsoled.pid
root   2941 0.0 0.6 54076 7636 ?    Sl  Aug03  0:00 /usr/lib/xcp/lib/xcp-networkd -daemon -pidfile /var/run/xcp-networkd.pid
root   3725 0.0 0.2 12780 3076 ?    S  Aug03  0:00 /usr/sbin/xcp-fe -daemon
root   3803 0.0 0.0 23408  912 ?    S  Aug03  0:01 /usr/bin/stunnel4 /etc/xcp/xapi-ssl.conf
...

root   3903 0.0 0.4 24168 4608 ?    SL  Aug03  0:23 /usr/sbin/squeezed -daemon -pidfile /var/run/xcp-squeezed.pid

Kui midagi on valesti võib proovida öelda

# /etc/init.d/xcp-squeezed stop
# /etc/init.d/xcp-xapi stop

ja

# /etc/init.d/xcp-xapi stop
# /etc/init.d/xcp-squeezed stop

Tavaliselt aitab selle vastu

 • /etc/init.d/xen skriptis start ja stop funktsioonides kommenteerida välja xend startimise read (skript peab muus osas jääma)
..
# xend_start
...
# xend_stop
...
 • kustutada /etc/init.d/xendomains skript
# insserv -r xendomains

Vastasel korral toimub pikk viivitus arvuti konsoolil login: kuvamiseni, samal ajal saab ssh abil sisse logida ja on näha (ps auxf), et xendomains skript ootab

/usr/sbin/xapi list

järel. Nn Xen dmesg'i saab küsida

# xe host-dmesg

Serveri omaduste kohta

# xe host-list params=software-version 
software-version (MRO)   : platform_name: XCP_Kronos; platform_version: 1.6.0; build_number: 0; \
 hostname: mx.xen01.node0184.gplhost.com; date: 2013-03-28; xapi: 1.3; xen: 4.1.4; \
 linux: 3.2.0-4-amd64; xencenter_min: 1.10; xencenter_max: 1.10; network_backend: openvswitch

Template'de genereerimine

Selleks, et Host keskkonda saaks tekitada PV virtuaalseid arvuteid on mõeldud kasutamiseks templated. Template sisaldab andmeid loodud arvuti virtuaalsete seadmete kohta (mälu, võrk, cpu jne). Template kasutamisel peab ütlema operatsiooni install meedia asukoha, nt saab selle võrgust kopeerida. Template'de genereerimiseks tuleb öelda üks kord

# /usr/lib/xcp/lib/create_templates

Tulemusena on haldustarvkara liideses näha template'de nimekiri.

Kui vajalik template puudub, siis mõnel juhul saab olemasolevast selle hõlpsasti moodustada, nt Ubunut v. 10.04 -> v. 13.04

# TEMPLATE_UUID=`xe template-list name-label="Ubuntu Lucid Lynx 10.04 (64-bit)" params=uuid --minimal`
# xe vm-clone uuid=$TEMPLATE_UUID new-name-label="Ubuntu Raring 13.04 (64-bit)"
763dc78d-c1ed-21a7-b0ac-071ceac3d311
# xe template-param-set other-config:default_template=true other-config:debian-release=raring \
 uuid=763dc78d-c1ed-21a7-b0ac-071ceac3d311

Kasulikud lisamaterjalid

Haldustarkvara

Haldustarkvara kasutatakse

 • virtuaalsete arvutite tekitamiseks
 • virtuaalsete arvutite konsoolidele ligipääsuks
 • virtuaalsete arvutite ressursside seadistamiseks
 • töötavate virtuaalsete arvutite ressursikasutuse jälgimiseks
 • virtuaalsete arvutite käivitamiseks ja seiskamiseks
 • hostile kasutada oleva storage repositoride haldamiseks (iSCSI, NFS jne, aga välja arvatud lokaalne, viimast tuleb seadistada käsurealt)
 • hostis kasutada olevate ja guestides kasutada olevate võrguseadmete haldamiseks

Haldustarkvarana on kasutada sellised variandid

 • töötab töökohaarvutis lokaalse rakendusena (XenCenter, OpenXenManager)
 • nö xe utiliidid, hostis käsurealt (CLI, command line interface)
 • töötab veebirakendusena (TODO)

XenCenter

Kui peaks olema kasutada nt Citrix XenServer v. 6.2, siis vaikimisi saab selle arvuti veebiserverilt kopeerida sobiva versiooni

http://192.168.1.20/

Tõenäoliselt saab selle ka internetist leida, md5summa on selline

5153a36db08d7bb5eba69d07c0b6b380 XenCenter.msi

Tundub, et PV arvutite kasutamine töötab täieliselt, aga HVM arvutite konsooliga on raskusi, töötab katkendlikult. XenCenter kasutamine paistab selline

Xencenter-2.gif

kus

 • vasemal paneelis on näha pool ('imre pool'), sinna kuuluv üks xcp server ('xen-deb-1a') ja seal töötavas olekus kolm PV virtuaalset arvutit
 • lisaks vasemas paneelis on näha kaks SR ressurssi 'system-sr1 20 G' (LVM põhine) ja 'c0d1p1 - 20 G' (fdisk partitsiooni põhine)
 • paremal on näha erinevad välja valitud virtuaalse arvuti kohta käivad sakid, avatud on virtuaalse arvuti konsool
 • tundub, et avades virtuaalse arvuti kohal hiirega hüpikmenüü saab muuta arvuti omadusi, sh arvuti kohta käivat nime haldusliideses (ei pruugi langeda kokku arvuti enda hostname'iga

OpenXenManager

OpenXenManager tarkvara paigaldamiseks sobib öelda

# apt-get install openxenmanager

Tundub, et kasutajaliidese elemendid on nö nihkes üksteise suhtes, siiski kasutada üldiselt saab. PV ega HVM arvutite konsool ei taha nagu töötada, vahel töötab. OpenXenManager kasutamine paistab selline

Openxenmanager-1.gif

kus

 • vasemal paneelis on näha pool ('imre pool'), sinna kuuluv üks xcp server ('xen-deb-1a') ja seal töötavas olekus kolm PV virtuaalset arvutit
 • lisaks vasemas paneelis on näha kaks SR ressurssi 'system-sr1 20 G' (LVM põhine) ja 'c0d1p1 - 20 G' (fdisk partitsiooni põhine)
 • paremal on näha erinevad välja valitud virtuaalse arvuti kohta käivad sakid, avatud on General
 • General alt on näha nt, et Virtulization state on Optimized, st Xen Tools töötab selles guestis

xe utiliit

xe utiliidiga saab sooritada hosti käsurealt kõiki tegevusi mida graafiliste haldusliidestega, tõenäoliselt nö täpseminigi kuigi igapäevaseks kasutamiseks tülikamalt. xe kasutamise võib jaotada valdkondade järgi osadeks

 • xe host-* - hostiga seotud tegevused
 • xe sr-* - storage'ga seotud tegevused
 • xe pif-* -
 • xe network-* -
 • xe vm-* - virtuaalsete arvutitega seotud tegevused
 • xe vdi-* - virtuaalsete plokkseadmetega seotud tegevused
 • xe vlan-*
 • xe vif-*

Guesti tarkvara paigaldamine

PV guesti paigaldamine

 • Valida haldusliideses hosti peal olles New VM
 • Valida sobiv template (tundub, et template ei sisalda operatsioonisüsteemi tarkvara, aga kirjeldab ära virtuaalse arvuti ressursid (mida saab hiljem muuta))
 • Näidata 'install from this URL' juures installimise allika aadress, nt operatsioonisüsteemi Debian puhul (nii saab valida v. 6 ja v. 7)
http://ftp.ee.debian.org/debian/
 • Tulemusena töötab guestis kaks iseloomulikku nö kerneli threadi
# ps aux | grep xe
root    12 0.0 0.0   0   0 ?    S  13:40  0:00 [xenwatch]
root    13 0.0 0.0   0   0 ?    S  13:40  0:00 [xenbus]

Xen tools

Xen tools kasutamisel paraneb Hosti ja Guesti omavaheline suhtlus, nt haldusliideses on näha guesti ip aadress, ressursikasutus jms. Kui on kasutada Citrix XenServer v. 6.2 tarkvara, siis seal on olemas fail, tõenäoliselt saab selle ka internetist leida

97493827af7ca401b0f857f4c0c9bb8f /opt/xensource/packages/iso/xs-tools-6.2.0.iso

ning sealt tuleb üles otsida kataloog Linux ning

 • Guesti sees öelda
# ./install.sh 
Detected `Debian GNU/Linux 6.0.7 (squeeze)' (debian version 6).

The following changes will be made to this Virtual Machine:
 * update arp_notify sysctl.conf.
 * packages to be installed/upgraded:
  - xe-guest-utilities_6.2.0-1120_amd64.deb

Continue? [y/n] y

Selecting previously deselected package xe-guest-utilities.
(Reading database ... 22501 files and directories currently installed.)
Unpacking xe-guest-utilities (from .../xe-guest-utilities_6.2.0-1120_amd64.deb) ...
Setting up xe-guest-utilities (6.2.0-1120) ...
Mounting xenfs on /proc/xen: OK
Detecting Linux distribution version: OK
Starting xe daemon: OK

You should now reboot this Virtual Machine.

Tekib

 • pakett
ii xe-guest-utilities      6.2.0-1120     amd64        Virtual Machine Monitoring Scripts
 • fail
/etc/init.d/xe-linux-distribution
 • muudatus failis
/etc/sysctl.conf

ja protsess

root 1536 0.0 0.1  9080 1328 pts/0  S  20:35  0:00 /bin/bash /usr/sbin/xe-daemon -p /var/run/xe-daemon.pid

Ligipääs PV guesti konsoolile

Vaadata ära guesti uuid

# xe vm-list

Ühenduda guestiga, kusjuures millegipärast console käsku tabulaator ei lõpeta, aga töötab

# xe console vm=52bc4cb4-c892-c024-9c5e-1b238eb172f0
Connecting to console on VM Debian Wheezy 7.0 (64-bit) (1). Press Ctrl + ']' to quit.

Debian GNU/Linux 7 deb-7-pv hvc0

deb-7-pv login:

Seejuures on oluline, et guestis on /etc/inittab failis rida, vaikimisi paistab olema

co:2345:respawn:/sbin/getty --noclear hvc0 9600 linux

Dünaamiline mäluhaldus

DMC (Dynamic Memory Control) ...

Kasulikud lisamaterjalid

Kellaaeg

Tundub, et PV arvutite puhul on kellad korras, kui domO ja domU peal on (paistab, et vaikimisi nii on)

# cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
xen

dom0 ja domU peal töötavad iseseisvad ntp deemonid nö tavaliselt.

Mõned allikad väidavad, et PV guestide kellad hoitakse automaatselt süngis dom0 kellaga, aga paistab, et see päris nii alati pole.

Storage Repository

 • SR tüübid
# xe sr-probe type=<tab>
dummy  ext   file  iso   nfs
 • Seadme lisamine
# ls -l /dev/disk/by-id/
# xe sr-create device-config:device=/dev/disk/by-id/cciss-3600508b1001031333220202020200006-part1 \
 name-label="Local Storage 2" type=ext
76151a00-a17e-d66b-a64b-5764841e2f91

Lokaalse SR lahtiühendamine

# xe pbd-list
# xe pbd-unplug uuid=<sr uuid>
# xe sr-forget uuid=<uuid>

Lahtiühendatud SR ühendamine

 • On vaja teada host-uuid
# xe host-list
uuid ( RO)         : 914acae5-608d-8ec1-8438-aec2f4f244ed
     name-label ( RW): xen-deb-1a
  name-description ( RW): Default install of XenServer
 • Tutvustame plokkseadet
# xe sr-introduce uuid=76151a00-a17e-d66b-a64b-5764841e2f91 type=ext name-label="Local storage 2"
76151a00-a17e-d66b-a64b-5764841e2f91
 • Moodustab PBD seadme
# xe pbd-create sr-uuid=76151a00-a17e-d66b-a64b-5764841e2f91 \
 device-config:device=/dev/disk/by-id/cciss-3600508b1001031333220202020200006-part1 \
 host-uuid=914acae5-608d-8ec1-8438-aec2f4f244ed
e13b37a3-7e9c-28c1-5026-19616400a840
 • Ühendame külge
# xe pbd-plug uuid=e13b37a3-7e9c-28c1-5026-19616400a840
 • Guesti parameetrite dump
# xe vm-param-list uuid=<uuid>
 • Hostile plokkseadme lisamine toimub nö tavalise LVM PV lisamise protseduurina arvestades, et EXT tüüp SR asub VG peal.
 • SR sees olevate ressursside nimekiri
# xe vdi-list sr-uuid=`xe sr-list name-label="SR Local SSD /dev/sda4" --minimal`

Kasulikud lisamaterjalid

Võrgu seadistamine

Võrguseadmete nimekirja küsimiseks sobib öelda

# xe pif-list
...

Konkreetse võrguseadme omaduste küsimiseks

# xe pif-param-list uuid=3c9c2703-81e1-bc8c-da86-a04879f8b133
uuid ( RO)            : 3c9c2703-81e1-bc8c-da86-a04879f8b133
           device ( RO): eth0
            MAC ( RO): 00:1c:c0:38:89:07
          physical ( RO): true
     currently-attached ( RO): true
            MTU ( RO): 1500
            VLAN ( RO): -1
       bond-master-of ( RO): 
...

PV guestide haldamine käsurealt

Arvutite kohta info küsimine

# xe vm-list
uuid ( RO)      : c50d34da-9e96-10b6-706a-04d42baf17d5
   name-label ( RW): Control domain on host: xen-deb-1a
  power-state ( RO): running

uuid ( RO)      : 546e14f8-719b-6231-61ef-9f65bb26a2f7
   name-label ( RW): deb-6-pv-13-93
  power-state ( RO): running

kus

 • Control domain arvuti on dom0
 • RW ja RO tähistavad tõenäoliselt vastavalt muudetavate ja mittemuudetavate väärtustega välju

Arvuti käivitamine

# xe vm-start uuid=e0df3b89-dc83-35b9-b95e-957c7fe99663

Arvuti töö lõpetamine

# xe vm-shutdown uuid=e0df3b89-dc83-35b9-b95e-957c7fe99663

PV GRUB

PV GRUB abil saab hostist juhtida guesti bootimist, kusjuures tuuma ja initrd võetakse guesti failisüsteemist. Nt guesti juurfailisüsteemi näitamiseks sobib öelda

# xe vm-param-set uuid=95c40547-e49b-a88b-22e3-3a80768dd4b1 \
 PV-args="-- root=/dev/xvdc1 ro console=hvc0"

kus

 • uuid - millise guestiga tegeldakse
 • PV-args - näidatakse nö tavaliselt tuuma nime järel kasutatavad parameetrid

tuuma ja initrd näitamiseks sobib öelda

# TODO

Kasulikud lisamaterjalid

Töötava arvuti ressursside haldamine

Kõvaketta lisamine

TODO

Võrgukaardi lisamine

TODO

XCP klaster

TODO

Open vSwitch kasutamine

Open vSwitch kasutusse võtmine toimub kahes osas

 • serveri nn halduliidese (eth0) seadistamine
 • serveri virtuaalsete arvutite jaoks liidese ettevalmistamine (eth1)

Haldusliidese seadistamine

Kui XCP serveri paigaldamisel juba ei valitud openvswitch võrku, siis saab bridge valikuga töötavas arvutis teha muudatuse selliselt

 • muuta /etc/xcp/network.conf faili sisuks
# cat /etc/xcp/network.conf
openvswitch
 • kustutades /etc/network/interfaces failist kõik va lo seadme osa, alles jääb vaid
# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
 • seadistada arvuti halduse ip ligipääs open vSwitch vahenditega, kasutades XCP utiliite
# PIF_UUID=`xe pif-list device=eth0 --minimal`
# echo $PIF_UUID
# xe pif-reconfigure-ip uuid=$PIF_UUID mode=static IP=10.0.13.95 netmask=255.255.255.0 gateway=10.0.13.1

kus

 • mode - staatiliselt seadistatud (alternatiiviks nt dhcp)
 • IP - haldusliidese ip aadres
 • netmask - võrgumask
 • gateway - haldusliidese vaikelüüs

Seejärel tuleb muudatuste kehtestamiseks host rebootida ning saab hakata kasutama OpenvSwitch võimalusi. OpenvSwitchi saab küll otsaselt kasutada tema utiliitidega, nt

# ovs-vsctl list-br
xenbr0
xenbr1

kuid seda peaks vältima, et mitte eksitada XCP enda vahendeid. Võrgu seadistamine peab toimuma xe utiliidi või XenCenter abil. Samuti sobib kontrolliks öelda ja väljundis peab olema

# xe host-list params=software-version 
 ...
 network_backend: openvswitch

Vajadusel saab ip aadressi eemaldada selliselt

# xe pif-reconfigure-ip uuid=<uuid> mode=none

Märkused

Väidetavalt saab kasutada ka käsku

# xe-switch-network-backend openvswitch | bridge

Virtuaalsete arvutite jaoks liidese ettevalmistamine xe utiliidiga

Olgu

 • hostis üks nö veel kasutamata võrguseade (eth1) ja plaan selle kaudu ühendada virtuaalsed arvutid võrku
 • arvuti eth1 kaabel on ühendatud switchi trunk porti (vlan taggidega liiklus)

Selleks tuleb

 • Tekitada võrk (võib ette kujutada etherneti switchina)
# xe network-create name-label=network_514
 • Tekitada seos networki, füüsilise kaardi ja vlan numbri vahel
# xe vlan-create network-uuid=<network_uuid> pif-uuid=<pif_uuid> vlan=5

Seejärel saab virtuaalsetele arvutitele seadisada tekkinud võrku ning tulemusena nt virtuaalse arvuti eth0 vahetab üle hosti eth1 füüsilise liidese vlan tagitud pakette.

Virtuaalsete arvutite jaoks liidese ettevalmistamine XenCenter utiliidiga

Olgu

 • hostis üks nö veel kasutamata võrguseade (eth1) ja plaan selle kaudu ühendada virtuaalsed arvutid võrku
 • arvuti eth1 kaabel on ühendatud switchi trunk porti (vlan taggidega liiklus)

Selleks tuleb

 • valida XenCentris vastava host arvuti juurest
Networking -> External Network -> ...
 • näidata nimi, võrguseade (NIC 1) ja vlan number (514)

Tulemusena saab virtuaalsetele arvutitele ühendada külge ühte täiendavat võrguliidest, mis tekitab ühenduse vlaniga 514.

Kasulikud lisamaterjalid

Varundamine

TODO

xe host-backup | host-restore
xe vm-export | vm-import

Märkused

 • DRBD kasutamine

XCP lahenduse kasutamine töökohaarvutis

Kui ühes töökohaarvutis on vajadus nö lokaalselt kasutada mitut operatsioonisüsteemi, siis üheks võimaluseks on käivitada XCP nt selliselt

 • hostina töötab nt Ubuntu v. 13.10 (Xen v. 4.2.1)
 • virtuaalsete arvutitena muud Linuxid, nt Debian Wheezy v. 7

Seejuures on tõenäoliselt sellised probleemid ja võimalikud lahendused

 • kuna guestile ei saa nö passthru'da video kaarte, siis võib hostis käivitada samuti suhteliselt täielise desktop keskkonna; lisaks saab hostis avada guestide X desktop'i nt öeldes (ligipääsemiseks on tarvis /etc/gdm3/daemon.conf failis [xdmcp] sektsioonis kasutada rida 'Enable=1')
# X :1 -query 192.168.10.10
 • kuna guestile ei saa mugavasti passthru'da usb seadmeid võib olla abil usbip tarkvara kasutamine
 • kuna guestile ei saa nö passthru'da helikaarte, siis võib olla abiks pulseaudio abil heli ruutimine, vt Pulseaudio kasutamine operatsioonisüsteemiga Debian Squeeze
 • tundub, et hostis kasutada olevat mälu ei saa hästi muuta, kuigi väidetavalt peaks saama kasutades sellist parameetrit grub seadistusfailis
dom0_mem=2G,max:2G

ning lisaks seadistada dom0 parameetreid, http://support.citrix.com/article/CTX126531, http://lists.xenproject.org/archives/html/xen-api/2013-07/msg00104.html

 • tänu KMS (kernel modesetting) tehnika kasutamisele toimub Ctrl+Alt+F8 jt klahvide abil erinevate X'ide ja konsoolide vahel ümberlülitumine kiiresti.

Kasulikud materjalid