PgAdmin4 kasutamine operatsioonisüsteemiga Debian

Allikas: Imre kasutab arvutit

Sissejuhatus

PgAdmin4 http://www.pgadmin.org/ on PostgreSQL andmebaasi arendusvahend, millega saab sooritada ka andmebaasi haldamiseks vajalikke tegevusi, näiteks tekitada kasutajaid või jälgida, millised päringud parasjagu töötavad.

2017 aasta seisuga on https://pgadmin.org/download/source.php teatel PgAdmin3 tarkvara vananenud.

Tööpõhimõte

PgAdmin4 tarkvara saab kasutada kahel viisil

 • Desktop Runtime - nö tavaline töökohaarvutis lokaalselt töötav rakendus, graafilise kasutajaliidesega
 • Web Application (veebirakendus) - nö veebipõhine andmebaasi klient, graafilist kasutajaliidest näitab töökohaarvutis töötav brauser
brauser - > veebirakendus (http://127.0.0.1:5050/) -> baasi server (10.0.13.178:5432)

Tundub, et Windows ja MacOS X operatsioonisüsteemide jaoks on olemas nii Desktop Runtime kui ka Web Application. Linux keskkonnas on tõenäoliselt otstarbekas käivitada ja kasutada Python Wheel pakendusena jagatud Web Application lahendust.

Tundub, et omakorda veebirakendust saab käitada kahes režiimis

 • desktop mode
 • server mode

Väited

 • veebirakendus hoiab oma andmeid, nt kasutajaid sqlite failis /home/imre/.pgadmin/pgadmin4.db (eeldusel, et rakendus on käivitatud root kasutajana)
 • PgAdmin3 ajal reliisiti reeglina klienti ja andmebaasi korraga, tundub, et PgAdmin4 sobib kasutada igasuguste baasi versioonidega

Veebirakenduse kasutamisel on üldiselt kolm valikut, kus ta käivitada

 • töökohaarvutis
 • hallatava andmebaas koos samas serveris
 • kolmandas nö andmebaaside halduse arvutis

Tarkvara paigaldamine ja käivitamine - Web Application

Ettevalmistused

 • arvutisse peab olema paigaldatud pigem uue, nt PostgreSQL v. 9.6 serveri dev pakett (kui Debiani enda paketihalduses seda pole, kasutada nt apt.postgresql.org PGDG repot) jms
# apt-get install postgresql-server-dev-9.6
# apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python-dev libgmp3-dev python-pip

Tarkvara saab kopeerida lähtudes aadressilt https://pgadmin.org/download/pip4.php. Selleks, et lahendus oleks võimalikult autonoomne võiks kaaluda käitamist Python virtualenv keskkonnnas. Kui mõnes paigaldamise etapis saab veateate, siis maksab vaadata, mis ta kirjutab ja tõenäoliselt piisab öelda

$ pip install probleemiga-seotud-pip-pakett
$ pip install pyparsing
$ pip install appdirs
...

Paigaldatakse Pythoni põhise virtualiseerimise keskkonna haldamise vahendid

# pip install virtualenvwrapper

Tekitatakse virtual env

# mkdir /srv/pgadmin
# chown imre:imre /srv/pgadmin
$ cd /srv
$ virtualenv pgadmin
$ cd pgadmin
$ source bin/activate
(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin

Paigaldatakse tarkvara (apt paketid üldisse opsüsteemi, pip paketid virtual env sisse)

(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin$ pip install cryptography pyopenssl ndg-httpsclient pyasn1
(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin$ wget https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin3/pgadmin4/v1.3/pip/pgadmin4-1.3-py2.py3-none-any.whl

pip abil paigaldatakse pyhton wheel pakendatud tarkvara

(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin$ pip install pgadmin4-1.3-py2.py3-none-any.whl

Soovitatakse moodustada default alusel lokaalne seadistusfail config_local.py

(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin$ cp ./lib/python2.7/site-packages/pgadmin4/config.py ./lib/python2.7/site-packages/pgadmin4/config_local.py

Veebirakenduse esimesel käivitamisel

(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin$ python ./lib/python2.7/site-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py
pgAdmin 4 - Application Initialisation
======================================

The configuration database - '/home/imre/.pgadmin/pgadmin4.db' does not exist.
Entering initial setup mode...
NOTE: Configuring authentication for SERVER mode.

Enter the email address and password to use for the initial pgAdmin user account:

Email address: imre@auul.pri.ee
Password: 
Retype password:

The configuration database has been created at /home/imre/.pgadmin/pgadmin4.db
Starting pgAdmin 4. Please navigate to http://localhost:5050 in your browser.

kus

 • rakendus käib server režiimis
 • eposti aadress on admin kasutaja kasutajanimi
 • admin kasutaja parool

Järgmisel korral käivitamiseks

$ cd /srv/pgadmin
$ source bin/activate
(pgadmin)imre@moraal:/srv/pgadmin$ python ./lib/python2.7/site-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py
Starting pgAdmin 4. Please navigate to http://localhost:5050 in your browser.

Tarkvara kasutamine - Web Application

Käivitamiseks tuleb avada brauseriga aadress http://127.0.0.1:5050/ ja logida sisse, avaneb sarnane pilt

Pgadmin4-1.gif

PgAdmin4 veebirakenduse pidamine Apache veebiserveri taga

TODO

Kasulikud lisamaterjalid