LXD konteineri kasutamine operatsioonisüsteemiga Ubuntu v. 16.04

Allikas: Imre kasutab arvutit

Sissejuhatus

LXD https://linuxcontainers.org/lxd/ on Canonical Ltd https://www.canonical.com/ poolt väljatöötatud LXC tehnoloogia pealisehitus, mis võimaldab mugavalt kasutada nö tuuma-põhiseid virtuaalseid arvuteid. 2017 aasta alguses on LXD olemas pakendatud kujul Ubuntu v. 16.04 operatsioonisüsteemi jaoks.

Tööpõhimõte

LXD jaoks on olulised süsteemi komponendid

 • LXC toega tuum (kaasaegsetel tuumadel on see olemas)
 • storage - ZFS, LVM või Directory (st tavaline lokaalne failisüsteem)
 • bridge - nt tavaline linux brctl bridge

Virtuaalsete arvutite storage jaoks peaks olema kasutada eraldi plokkseade, nt /dev/sdb.

Tarkvara paigaldamine

Lähtepunktiks on arvutisse paigaldatud Ubuntu v. 16.04 operatsioonisüsteem, see sisaldab vaikimisi LXD tarkvara (pakett lxd), tuleb jälgida, et protsessid töötavad

# systemctl status lxcfs
# systemctl status lxd

Vajadusel öelda

# systemctl enable lxcfs
# systemctl enable lxd
# systemctl start lxcfs
# systemctl start lxd

Lisada grupp ja kasutaja lxc-s

# groupadd lxc-s
# useradd -g lxc-s -G lxd -m -d /opt/lxc-s -s /bin/bash lxc-s

kus

 • lxc-s - kasutajanimi, mille alt virtuaalsete arvutitega tegeledakse, nagu 'lxc service'
 • -g lxc-s - kasutaja primaarne grupp
 • -G lxd - kasutaja täiendav grupp

ZFS storage backend

Enne virtuaalsete arvutite moodustamist tuleb seadistada storage, kõige loomulikum on kasutada ZFS'i. ZFS toe lisamiseks Ubuntule sobib öelda

# apt-get install zfsutils-linux

ning LXD seadistuste muutmiseks

# lxd init
Name of the storage backend to use (dir or zfs) [default=zfs]: 
Create a new ZFS pool (yes/no) [default=yes]? 
Name of the new ZFS pool [default=lxd]: 
Would you like to use an existing block device (yes/no) [default=no]? yes
Path to the existing block device: /dev/sdb
Would you like LXD to be available over the network (yes/no) [default=no]? 
Do you want to configure the LXD bridge (yes/no) [default=yes]? no
LXD has been successfully configured.

Tulemusena

# zpool list
NAME  SIZE ALLOC  FREE EXPANDSZ  FRAG  CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
lxd  29.8G  288K 29.7G     -   0%   0% 1.00x ONLINE -

# zfs list
NAME  USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
lxd  244K 28.8G  19K none
$ lxc config show
config:
 storage.zfs_pool_name: lxd

LVM storage backend

ZFS alternatiiviks on LVM backend, selleks tuleb öelda

# apt-get install thin-provisioning-tools

ning analoogilselt ZFS juhtumile öelda

# lxd init

Võrk

Kuna ei ole ambitsiooni LXD'd üle võrgu hallata ega võrgu mõttes keerulist kasutust korraldada, piisab nö tavalisest linux brctl bridge'st. dummy0 seadme tekitamiseks on vajalik lisada faili /etc/modules rida, tundub, et sedasi on loomulikum bridge tekitada

dummy

Linux bridge utiliitide paigaldamiseks sobib öelda

# apt-get install bridge-utils

Sellise seadistusfaili kasutamisel tekib kolm sobivat seadet

# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
 address 10.0.13.64
 netmask 255.255.255.0
 gateway 10.0.13.1
 dns-nameservers 10.0.9.4 10.0.9.5

auto dummy0
iface dummy0 inet manual

auto br0
iface br0 inet static
 bridge_ports dummy0
 address 10.100.13.64
 netmask 255.255.255.0

LXD võrgu seaditamiseks sobib öelda

# dpkg-reconfigure -p medium lxd

kus

 • Would you like to setup a network bridge for LXD containers now? - No
 • Do you want to use an existing bridge? - Yes
 • Bridge interface name: br0

Tulemusena tehakse failis /etc/default/lxd-bridge sellised muudatused

# diff -r /var/tmp/etc/default/lxd-bridge /etc/default/lxd-bridge 
5c5
< USE_LXD_BRIDGE="true"
---
> USE_LXD_BRIDGE="false"
10c10
< LXD_BRIDGE="lxdbr0"
---
> LXD_BRIDGE="br0"

Seadistamine

Kui internet on kasutada üle http/https proxy, sobib öelda

$ lxc config set core.proxy_http http://10.0.9.39:3128/
$ lxc config set core.proxy_https http://10.0.9.39:3128/
$ lxc config show

Käivitamine

Kopeeritakse tõmmis internetist, tekitatakse konteiner 'kontnimi-1' ja käivitatakse

$ lxc launch ubuntu:16.04 kontnimi-1
Creating kontnimi-1
Starting kontnimi-1 

Shell pääsemine

$ lxc exec kontnimi-1 bash
root@kontnimi-1:~#

Olemasoleva konteineri stop ja start

$ lxc stop kontnimi-1
$ lxc start kontnimi-1

Kustutamine

$ lxc delete kontnimi-1

Ümbernimetamine, konteiner peab samal ajal seisma

$ lxc move vana-nimi uus-nimi

Konteinerite nimekirja esitamine

$ lxc list
+--------------+---------+------+------+------------+-----------+
| NAME     | STATE | IPV4 | IPV6 |  TYPE  | SNAPSHOTS |
+--------------+---------+------+------+------------+-----------+
| kontnimi-1  | RUNNING |   |   | PERSISTENT | 0     |
+--------------+---------+------+------+------------+-----------+

Tõmmiste nimekiri, lokaalne cache

$ lxc image list
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------------------+
| ALIAS | FINGERPRINT | PUBLIC |         DESCRIPTION         | ARCH |  SIZE  |     UPLOAD DATE     |
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------------------+
|    | 683cdd393870 | no   | ubuntu 16.04 LTS amd64 (release) (20170113) | x86_64 | 145.57MB | Jan 22, 2017 at 11:53pm (UTC) |
+-------+--------------+--------+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------------------+

Isandate nimekiri

$ lxc remote list
+-----------------+------------------------------------------+---------------+--------+--------+
|   NAME    |          URL          |  PROTOCOL  | PUBLIC | STATIC |
+-----------------+------------------------------------------+---------------+--------+--------+
| images     | https://images.linuxcontainers.org    | simplestreams | YES  | NO   |
+-----------------+------------------------------------------+---------------+--------+--------+
| local (default) | unix://                 | lxd      | NO   | YES  |
+-----------------+------------------------------------------+---------------+--------+--------+
| ubuntu     | https://cloud-images.ubuntu.com/releases | simplestreams | YES  | YES  |
+-----------------+------------------------------------------+---------------+--------+--------+
| ubuntu-daily  | https://cloud-images.ubuntu.com/daily  | simplestreams | YES  | YES  |
+-----------------+------------------------------------------+---------------+--------+--------+

Misc

 • ZFS backed storage puhul paistavad virtuaalsete arvutite ressursid nii
# zfs list
NAME                                     USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
lxd                                      558M 28.3G  19K none
lxd/containers                                206M 28.3G  19K none
lxd/containers/ans2                             95.1M 28.3G  379M /var/lib/lxd/containers/ans2.zfs
lxd/containers/cache                             104M 28.3G  388M /var/lib/lxd/containers/cache.zfs
lxd/containers/ns                              6.44M 28.3G  351M /var/lib/lxd/containers/ns.zfs
..
 • LVM backed storage puhul paistavad virtuaalsete arvutite ressursid nii
# df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
..
/dev/lxd/ans2      9.8G 728M 8.5G  8% /var/lib/lxd/containers/ans2
/dev/lxd/imretest1    9.8G 777M 8.5G  9% /var/lib/lxd/containers/imretest1
/dev/lxd/imretest2    9.8G 770M 8.5G  9% /var/lib/lxd/containers/imretest2
/dev/lxd/ns       9.8G 728M 8.5G  8% /var/lib/lxd/containers/ns
 • Debian v. 8 Jessie konteineri tekitamine
# lxc launch debian/jessie kont-deb-8

Tekkinud konteineri iseärususeks on, et seal on väga vähe tarkvara sees ning kulub nii 20 sekundit alates käivitamisest, et protsessid käivituksid (sh võrguseadistused kehtestuksid)

Klaster + LXD

Üks võimalik LXD kasutusala on koos Corosync ja Pacemaker klastrihalduse tarkvaraga. Olgu kolm host (füüsilist) arvutit

       internet

        ...
        ..... 
        
 ---|--------------------------------|------------------|-----
   |                |         |
  __|__ eth0 - 10.204.62.113   __|__ eth0 - 10.204.62.114    __|__ eth0 - 10.204.62.115
 |   |             |   |              |   |
 |   | dummy0          |   | dummy0          |   | dummy0
 |_____|             |_____|              |_____|
     br0 - 10.100.62.113       br0 - 10.100.62.114        br0 - 10.100.62.115


  pm-1        pm-2        pm-3

  pm-1-unbound    pm-2-unbound    pm-3-unbound
  pm-1-squid     pm-2-squid     pm-3-squid

kus

 • pm-N - füüsilised arvutid
 • pm-N arvutites töötavad virtuaalsed arvuti unbound ja squid, igas oma eksemplar
 • kõik virtuaalsed arvutid on võimalised pidevalt teenust pakkuma, iseasi, kas klastrihaldus kasutajad nende juurde parasjagu toob
 • virtuaalsete

Kasulikud lisamaterjalid